За нас
Членови
Пештери
Проекти
Туризам
Галерија
Линкови
 

 

 

 

 

 

назад

    

Во периодот од 12-15.4.2012 год. ИДУС спроведе истражувачки активности во пештерата Пурало-с. Слатина (Македонски Брод). Се испитуваа хидролошките карактеристики на подземните речни текови (температура на вода, pH, спроводливост, хемиски состав), а во еден од подземните речни текови се применија две трасерски техники (сол и пилевина) со цел да се види подземната хидрографска поврзаност меѓу пештерите Пурало и Слатински Извор.

Во слободните термини во дворот на домот на ИДУС се постави jaжена градина наменета за сите возрасти.

 

 
 
 
Ursus Speleos 2010 © Сите права задржани