Снимање на документарна емисија за најдолгата пештера во Македонија, Споменикот на природа "Слатински Извор" ( 4 километри ) заедно со Игор Алексов и Борис Каески Голема благодарност до пријателите ИДУС, Игор Алексов и Борис Каески за нивната макотрпна работа и несебично залагање за промовирање на подземните убавини на Македонија, Споменикот на природа "Слатински Извор" воедно и за промоцијата на Истражувачкото друштво "Урсус Спелеос".